Projecte de l'assessoria Conill Vila per millorar la presencia a internet, en base a una antiga web. Aquest projecte s'ampliarà per donar cobertura a les necessitats del client. El client a més entra com a col·laborador amb ByLit Studio per poder oferir una assessorament legal per els temes de noves tecnologies.

Altres projectes