Pàgina molt complexa amb part publica amb formularis de contacte i subdominis de curs on-line i un altra de gestió de certificats digitals.
La web publica aporta informació sobre els certificats de la vivenda i enllaça amb les webs per la llicencia IPV, liceniciaipv.com i la Associació IPV asociacionipv.com.
Amb formularis de contacte i accés a la zona privada per inspectors.
Les parts privades creades en subdominis son 2, la primera com a curs on-line per aconseguir la llicencia d’inspector IPV, on hi ha una versió adaptada de l’apartat per a inspectors que es operativa per aprendre a utilitzar-lo. Amb apartat d’examen tipus test.
La segona part privada és la zona privada per inspectors, on per mitjà de formularis es crea el certificat en format PDF, que s’hi adjunta un codi QR auto generat per poder verificar l’autenticitat del certificat per el client final, també amb sistema de gestió d’imatges per poder adjuntar imatges en el certificat.

Altres projectes