juliopulido1.jpg

Pàgina bàsica de presentació online, creada amb html5, css3, ASP amb connexió a base de dades per la gestió d´imatges.

Altres projectes