gestorenergia.jpg

Web responsive, ja que l'ús més comú serà vinculat en una App, per poder fer altres o canvis de companyia de llun i gas. La web, informativa, te un tractament especial en el formulari amb control i gestio d'imatges i arxius per poder fer les altes. Creada amb PHP, amb base de dades MySQL

Altres projectes