espiell.cat

Web portal de vídeos creats amb llengua de signes Catalana LSC, consta de diferents seccions de vídeos on s’amplia cada serie 3 o 4 cops l’any. Web creada en php on reprodueix directament els vídeos sota demanda.

DATES: 2020 – avui

Tecnologies: PHP, jQuery, Bootstrap, CSS3, HTML5, javascript, SQL