duduet.cat

Pàgina web inicial de presentació del grup Duduet, aquesta versió de web inicial serà ampliada amb més informació, ara és una presentació amb música i formulari de contacte

DATES: 2021 – avui

Tecnologies: jQuery, CSS3, HTML5, javascript