horacatalana.cat

Web que mostra en temps real l’hora en català i acostar la nostra manera de dir les hores a tothom, creada amb HTML5  i javascript

DATES: 2015 – avui

Tecnologies: jQuery, Bootstrap, CSS3, HTML5, javascript