malloles.com

Pàgina de presentació dels serveis del restaurant Malloles, amb formulari de contacte i diversos apartats. Creat amb PHP, Jquery, css, SQL accés amb backoffice de gestió d’agenda.

DATES: 2004 – avui

Tecnologies: PHP, jQuery, Bootstrap, CSS3, HTML5, javascript, SQL